Trường MNTT Huỳnh Hữu Nghĩa có 25 giáo viên/11lớp. Tất cả các lớp đều học bán trú đảm bảo 2 giáo viên/lớp; tỷ lệ bình quân 2.18% giáo viên/lớp tương đối đảm bảo theo quy định

Có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quy định

Trường có 25/25 giáo viên, có bằng tốt nghiệp từ CĐ sư phạm mầm non trở lên

- Trình độ cao đẳng: 13

- Đại học: 12

Có 25/25 giáo viên được đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức đạt trở lên