-  Nhà trường có 14 phòng học. Năm học 2019 - 2020 tương ứng 11 lớp nhà trẻ, mẫu giáo theo độ tuổi đúng quy định

-Trường có phòng sinh hoạt chung vừa là nơi để  trẻ học vừa làm nơi trẻ ngủ, có phòng để tổ chức hoạt động âm nhạc, giáo dục thể chất đảm bảo cho tất cả trẻ được tham gia đầy đủ

- Nhà trường có một bếp ăn được xây dựng bán kiên cố theo quy trình một chiều. Trong bếp ăn có kho thực phẩm được chia thành khu vực riêng biệt để các loại thực phẩm như để gạo...; đảm bảo theo quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm trong ăn uống cho trẻ tại trường Mầm Non

- Nhà trường có trang bị tủ lạnh lưu mẫu thức ăn 24/24h theo quy định của VSATTP

- Năm học 2019 -2020 Trường được UBND Tỉnh Sóc trăng phê duyệt cấp phát đủ thiết bị - đồ dùng - đồ chơi theo Thông tư số 02/2010/TT - BGDĐT ngày 11/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 34/2013/TT BGDĐT ngày 17/09/2013 của Bộ Giáo dục và đào tạo sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành sử dụng có hiệu quả trong chăm sóc giáo dục trẻ